Please wait for Annai Dosa Corner
Annai Dosa Corner
  • Restaurant
  • 90 Feet Road, Kuttiwadi, Kamala Nehru Nagar, Rajiv Gandhi Nagar, Dharavi, Mumbai, Maharashtra
  • +91 9152592323
  • Self Pickup
  • 100% Vegetarian
  • Closed for delivery

-
-
-
-
-
-
-

MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00