Please wait for Chai Cube
Chai Cube
  • Restaurant
  • Swatantrya Veer Savarkar, Lokmanya Tilak Nagar, Andheri - Ghatkopar Rd, Saki Naka, Mumbai
  • +91 9326397199
  • Delivery
  • 100% Vegetarian
  • Closed for delivery
MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00