Please wait for Gayatri Bhajiya House
Gayatri Bhajiya House
  • Restaurant
  • Shop 42, Shree Shiv Shakti Market, Char Rasta, Bapunagar, Ahmedabad
  • +91 8866048846
  • Self Pickup
  • 100% Vegetarian
  • Closed for delivery
MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00