Please wait for Gayatri Khaman
Gayatri Khaman
  • Quick Bites
  • Prayagraj Building, Rajhans Point, Varachha Road, Near Gitanjali Cinema, Varachha, Surat
  • +91 9099611050
  • Delivery
  • 100% Vegetarian
  • Store is Closed

-
-
-
-
-
-
-

MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00