Please wait for Jai Shree Radhe Soda Pub
Jai Shree Radhe Soda Pub
  • Others
  • Shop no.4, Manek Apartment, Shankar Lane, behind Shankar Mandir, Kandivali, Adarsh Dugdhalaya, Kailash Nagar, Kandivali West, Mumbai, Maharashtra
  • +91 9769470686
  • Delivery
  • 100% Vegetarian
  • Closed for delivery
MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00