Please wait for Khana Taiyyar Hai
Khana Taiyyar Hai
  • Restaurant
  • G-13, Jai Mahakali CHS, Ambedkar Nagar, Midc, Next to Adani Electricity, Andheri East, Mumbai
  • +91 8433606188
  • Delivery
  • 100% Vegetarian
  • Closed for delivery
MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00