Please wait for Shah Ki Rasoi
Shah Ki Rasoi
  • Restaurant
  • Ganesh Nagar, Nr Jain Mandir Kirana Store, Manpada, Thane West, Thane
  • +91 9594640643
  • Delivery
  • 100% Vegetarian
  • Closed for delivery

-
-
-
-
-
-
-

MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00